ДЕО плаца у Толстојевој 38, на коме се налази кућа партизанског генерала Пека Дапчевића, и даље припада - Драгославу Мајданцу. Мајданац, који три деценије живи у иностранству, један је од наследника старог власника, Милутина Станојевића. 
Цео овај плац нашао се у фокусу јер су наследници тражили реституцију.
- Милутин Станојевић је био отац моје бабе по очевој линији. Бака је имала двоје деце, мог оца Милутина и тетку Љиљану. Будући да тетка није имала деце, ја сам практично наследио и очев и њен део, па сам власник трећине Станојевићеве имовине - објашњава Мајданац.
Плац у Толстојевој 38 је експроприсан почетком седамдесетих за потребе изградње резиденцијалних објеката за државу.
- Он никада није приведен намени јер на њему нису сазидане резиденције. Држава је сазидала куће, између осталог и за Пека Дапчевића. Нама је нудила “правичну надокнаду”, али породица Мајданац је одбила да прими новац и уложили смо жалбу на решење о експропријацији - каже он.
Према неким прописима, непривођење намени својевремено је могло експропријацију да учини и ништавом.
Током деведесетих парцела на којој се налази кућа Дапчевића подељена је на две - једну која излази на Толстојеву (КО20344), и другу (КО20345), која излази на Улицу вајара Ђоке Јовановића. На делу КО20345 Мајданац и остали наследници воде се и даље као корисници земљишта у власништву РС, јер грађани нису могли да буду власници, већ само корисници.
- То земљиште никада није преведено на државу, јер се мој отац жалио, није узео новац и управни поступак у ком би било донето решење да држава упише власништво на целокупном плацу никада није окончан
- каже он.
Зато је 2011. тражио конверзију права коришћења у право власништва. Републички геодетски завод је донео позитивно решење, али се општински правобранилац жалио и цео случај још стоји код другостепеног органа, Министарства финансија.
Плац који су наследници Милутина Станојевића тражили од државе назад делом је у међувремену уписан на породицу Дапчевић, који су откупили кућу коју им је својевремено зидала држава.
- Нисам за политику “зуб за зуб”, мада не могу да заборавим како је моја мајка умрла у Италији са 87 година, уместо у Београду. Ја сам за владавину права - поручује Мајданац.
ОБЕШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ПОВРАЋАЈ?
УКОЛИКО је на одузетом земљишту у међувремену легално сазидана кућа, земљиште се не може вратити - кажу у Агенцији за реституцију. Могуће је само обештећење. Што се тиче Мајданца, он ће са позитивном одлуком другостепеног органа постати власник над својим делом плаца.

Из коментара једног читаоца:  p 10. септембар 2016. 21:16 #4206524 dedinje treba da se pretvori u livadu, tamo niko nije imao plac a da nije lopurda bio, znaci, u livadu, pa neka napasaju ovce "na svome"